ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ขอแสดงความยินดีกับนายนัสเรย์ซาล หลีเส็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "จิตอาสา ทำดี เพื่อแผ่นดิน" จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา