การเเข่งขัน ยอวาที เเฟนพันธุ์แท้ รู้เท่าทันทุกสถานการณ์

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ยอวาที เเฟนพันธุ์แท้ รู้เท่าทันทุกสถานการณ์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร - รางวัลชนะเลิศ ทีมCharokee จำนวนเงิน 3,000 บาท -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมไวกิ้ง จำนวนเงิน 1,500 บาท -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทีม The winner จำนวนเงิน 1,000 บาท -รางวัลชมเชย ทีม Justice league จำนวนเงิน 500 บาท จัดกิจกรรมโดย คณะกรรมการนักศึกษาปี 2564