ชมรมสิงห์เทาอาสา และ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้ลงพื้นทำกิจกรรมการต้านเชื้อไวรัสโควิด19 และทำความสะอาด สถานศึกษา ในการพ่นแอลกอฮอล์และทำความสะอาดเพื่อปราศจากโควิด19

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการ young หยุดเชื้อ young ฆ่าโควิค พร้อมด้วย ชมรมสิงห์เทาอาสา และ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้ลงพื้นทำกิจกรรมการต้านเชื้อไวรัสโควิด19 และทำความสะอาด สถานศึกษา ในการพ่นแอลกอฮอล์และทำความสะอาดเพื่อปราศจากโควิด19และมีการ แปะโปสเตอร์ การเว้นระยะห่างและการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด19 ในโครงการ young หยุดเชื้อ young ฆ่าโควิดในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้าน ลิมุด จังหวัดยะลา