ช่วงปิดเทอมนี้เรามีกิจกรรมดีดีมาฝาก ปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “ช่างตัดผมพื้นฐาน” (จำนวน 18 ชั่วโมง) นักศึกษาผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 14 เมษายน 2565 ทางลิงค์ https://forms.gle/w9pqGx6JitK5ssnh6

10 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร