วันอาทิตย์ ที่ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจิตอาสาดำเนินงานโครงการ ’’รวมน้ำใจ วากัฟเพื่ออุมมะฮฺ’’

6 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วันอาทิตย์ ที่ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจิตอาสาดำเนินงานโครงการ ’’รวมน้ำใจ วากัฟเพื่ออุมมะฮฺ’’ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
....การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการต่อยอดงานทางด้านสังคมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต