นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลอันดับที่ 3 และ 4 การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ในกิจกรรม Word challenge Competition (Dictionary)

20 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Word challenge Competition Dictionary จัดโดย ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 3 และ 4 มาได้