ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา

8 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 ออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา  สร้างรอยยิ้มและเสียงเพลิดเพลินเป็นกันเองอย่างมาก อีกทั้งได้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนสาขารัฐศาสตร์จบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไร ซึ่งทำให้นักเรียนทุนคนเข้าใจมากขึ้น