เข้าร่วมงานประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "การบริหารรัฐไทยในยุค DISRUPTION " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

12 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                        เมื่อวันที่ 6 - 7  กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "การบริหารรัฐไทยในยุค DISRUPTION " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

                        วันที่  6  กุมภาพันธ์ 2563  รับฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "การบริหารรัฐไทยในยุค DISRUPTION " โดย รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และ รับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "นวัตกรรมการบริการสาธารณะในยุคดิจิทัล" โดย ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนช่วงบ่ายคณาจารย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอบทความวิชาการตามห้องต่างๆ

                       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63 คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิมยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม ประกอบด้วย  

                     enlightened มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

                     enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

                     enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

                     enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

                    enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

                    enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

                    enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

                   enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

                   enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                   enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

                   enlightenedมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                              yes ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้แก่ 
1. นางสาวนันทิการต์ ลาเย็น  2. นางสาวชลธิดา หามะ  3. นางสาวนูรีตา สาแม  #ได้รับรางวัลชมเชย (ได้ที่ 4 จาก 16 ทีม)