ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนท้องถิ่น"

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์