ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "การใช้เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลและการจัดทำ Mind map ด้วยโปรแกรม Xmind"

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2
เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "การใช้เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลและการจัดทำ Mind map ด้วยโปรแกรม Xmind"
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
***** หมายเหตุ *****
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้อง 1
---》วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565
จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
---‐-----------------------------------------------------------------------
นักศึกษาชั้นปีที 2 ห้อง 2
---》วันเสาร์ ที่ 30 กรกฏาคม 2565
ห้อง 25 - 605
--------------------------------------------------------------------------
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้อง 3
---》วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565
ห้อง 25 - 605