ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "การใช้เทคโนโลยีในทำแผนท้องถิ่น"

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์