ประกาศงดการเรียนการสอน

25 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565