ความยั่งยืนของเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

23 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในรายวิชาสัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใต้หัวข้อ "ความยั่งยืนของเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้" วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์
จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นักศึกษาชั้นปี 3 ห้อง 2