"งดจัด" กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปี

27 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอความร่วมมือ "งดจัด" กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปี