ให้ นศ. รปศ.ชั้นปีที่ 4 พบ อาจารย์คมวิทย์

16 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

ให้ นศ. รปศ.ชั้นปีที่ 4 พบ อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ ที่ ห้อง 24-512 ในวัน พุธ นี้ เวลา 14.00 น.