การจัดการชุมชนแบบ 4.0

26 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) บริการวิชาการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการชุมชนแบบ 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยมี อมส. ตัวแทนกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก