ให้ นศ. รปศ.ชั้นปีที่ 2 ห้อง 4 พบ อาจารย์คมวิทย์

16 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ นศ. รปศ.ชั้นปีที่ 2 ห้อง 4 พบ อาจารย์คมวิทย์ ที่ ห้องพัก ชั้น 6 ในวันศุกร์นี้