ขอแสดงความยินดี

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่า รปศ.ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา 2565 นางสาวซูฮัยนี ยะโกะ ได้รับการจ้างงานต่อเนื่องหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา