ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์

22 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ทุนการศึกษา

ทุนอาจารย์ม.ในอาเซียนไปญี่ปุ่น

The Hitachi Scholarship Foundation จัดโปรแกรมพัฒนาบุคลากร ด้วยการเชิญอาจารย์ประจำคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในอาเซียน สมัครขอทุนไปศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่น ในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2016

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม