หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองฯร่วมกับอบจ.ยะลา

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 หลักสูตรรัฐประสาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองฯร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่