งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายอักมาล เบ็ญหาวัน เนื่องจากการจากไปของคุณดาโต๊ะอาซิส เบ็ญหาวัน อดีตส.ว.-กก.อิสลามยะลา

วานนี้ เวลา 11.00 น. (7 พ.ค. 62) นำโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  อาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี  ตัวแทนอาจารย์ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายอักมาล เบ็ญหาวัน เนื่องจากการจากไปของคุณดาโตะอาซิส  เบ็ญหาวัน ซึ่งได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮในวัย 76 ปี ท่านเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย กรรมการอิสลามยะลา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อดีตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาหลายสมัย นับเป็นความสูญเสียบุคคลสำคัญที่ทรงคุณค่าด้านพัฒนาสังคมมุสลิม จังหวัดยะลา และชายแดนใต้ และยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ อดีต ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา 20 กว่าปี และเป็นประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนายก อบจ.ยะลา คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่