งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP)

วานนี้ (9 ต.ค. 2562) ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP) เพื่อนำมาดำเนินการใช้งานด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 นำทีมดูแลโดยอาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่าบริหารและพัฒนาคุณภาพ และนายเลิศยศ  เผื่ออำนาจ หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่