งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองคณบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2566 (ประชุมแบบออนไลน์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วานนี้ (8 มี.ค. 2566) เวลา 10.00 น  อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2566 (ประชุมแบบออนไลน์) ที่จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ โดยมีอาจารย์ดร.สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรจาก 7 ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่