งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ชุติมา คำแก้ว เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วานนี้ (8 มี.ค. 2566) เวลา 10.00 น  อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่