เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.


ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๕ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ดู 33 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ดู 30 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดู 91 ครั้ง
รายงานผลการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของประชาชน วันที่ 05 ตุลาคม 2559 ดู 32 ครั้ง
ระเบียบ มรย. ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมรย. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ดู 48 ครั้ง
ประเภทวัสดุ และตัวอย่างวัสดุแต่ละประเภท วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ดู 59 ครั้ง
ระเบียบหลักเกณฑ์งานบริการวิชาการ วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ดู 67 ครั้ง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ดู 145 ครั้ง
กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 03 สิงหาคม 2559 ดู 62 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 03 สิงหาคม 2559 ดู 48 ครั้ง
 


ไม่มีรายการ
 
 

เว็บไซต์ต้นแบบ

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center