งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

  1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง
  2. ภาคนิทรรศการ
  3. กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019
  4. กิจกรรม Hilight Stage
  5. กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)
  6. กิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
  7. การจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.thailandresearchexpo2019.com/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 เมษายน 2562

แกลเลอรี่