งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”

ในวันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ลงทะเบียน

 

แกลเลอรี่