งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.sskru.ac.th

 

แกลเลอรี่