งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงาน งานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019 ระหว่างวันที่ วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.educationict-forum.com/

 

แกลเลอรี่