งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์วารสาร

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฏาคม 2563  จำนวน 7 รายการ รวมถึงได้จัดพิมพ์วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 5 รายการ

ผู้สนใจส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสาร โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.psaku.org/

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่