งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา - ไทยศึกษา ครั้งที่ 7

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลี - ไทยศึกษา ครั้งที่ 7 ( THE 7 TH INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIEIS AND THAI STUDIES “KOREAN STUDIEIS THAI STUDIES IN ASEAN”)  ในวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.human.msu.ac.th/ktac7/

KTAC'7 PAPER TOPICS / PAPER FORMATION

PAPER TOPICS

The international join conference accept paper that are included in the include the following areas and other related issues.
1. Language and literature
2. Linguistics and language teaching
3. Cultural studies and transformation
4. Folklore studies
5. Social development and social studies
6. Social transformations
7. International relations
8. Religion and philosophy
9. Art and culture

PAPER FORMATION

1. Language:

English, Thai, etc..

2. Length:

8-10 pages, doubled space, including reference page

3. Font:

Times New Roman, 12 pt.

KTAC'7 REGISTRATION FEES

1. Presenter (Student)

1,500 Baht

2. Presenter (Non-Student)

2,000 Baht

3. Participant

1,000 Baht

All inquiries should be directed to ..........
1. thaikoreanstudies2020.com
2. [email protected]

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่