งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "Innovative Craft Award 2020"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "Innovative Craft Award 2020" ชิงเงินรางวัล เงินสนับสนุน พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
"Heritage Fusion : หลอมรวมรากทางศิลปะอันล้ำค่า"

ลักษณะของผลงาน
แนวคิดและแบบร่างผลงาน วาดด้วยมือ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการใช้งาน หรือการตกแต่ง (Decoration, Fashion, Lifestyle Products, Jewelry, Textiles, Art Piece, Innovation ฯลฯ) จัดวางผลงานในรูปแบบ การนำเสนอ (Presentation) /ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) เพื่อให้งานมีความน่าสนใจ หรือแสดงออกในเชิงแนวคิด ในพื้นที่ขนาดประมาณ 2x2x3เมตร (กxยxส)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประชาชนทั่วไป (นักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป)
 2. ส่งในลักษณะบุคคล หรือ เป็นกลุ่ม
 3. เลือกประเภทกลุ่มงานเพื่อออกแบบ กลุ่มงานหนึ่ง หรือผสมกลุ่มงาน ใน 10 ประเภทกลุ่มงาน ได้แก่
  • เครื่องไม้
  • เครื่องจักสาน
  • เครื่องดิน
  • เครื่องทอ
  • เครื่องรัก
  • เครื่องโลหะ
  • เครื่องหนัง
  • เครื่องกระดาษ
  • เครื่องหิน และ
  • หัตถกรรมอื่นๆ (โปรดระบุให้ชัดเจน)
 4. สัญชาติไทย

กำหนดการ

 • ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเปิดรับสมัคร
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาแบบร่างและประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรกนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการและประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบ 10ราย/กลุ่มสุดท้าย
 • 20 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2563 ผู้ได้รับคัดเลือกฯ 10ราย/กลุ่มสุดท้ายผลิตผลงาน
 • 18 มีนาคม 2563 ผู้ได้รับคัดเลือกฯ 10 ราย/กลุ่มสุดท้ายติดตั้งผลงาน
 • 19 - 22 มีนาคม 2563 การตัดสินผลงานรอบสุดท้าย พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงินสนับสนุน
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสองจำนวน 10ราย/กลุ่ม จะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการผลิตผลงานเข้าประกวด รอบสุดท้าย ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการติดตั้งผลงานและนำเสนอผลงาน ต่อหน้า คณะกรรมการในงาน “Craft Trend Show 2020” (เดือนมีนาคม 2563)

เงินรางวัล
ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลประกอบด้วยเงินสด จำนวน 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่ห์ Innovative Craft Award 2020

ดาวน์โหลดใบสมัครจากไฟล์แนบ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนลูกศร

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่