ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Hybrid Learning)

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Hybrid Learning)  โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงทะเบียนภายใน 3 กุมภาพันธ์ 2565

ฤติกรรมเปลี่ยน ธุรกิจต้องปรับ

สร้างโอกาสหลังวิกฤติด้วย Design Thinking

หลักสูตร : Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ

Design Thinking for Business Strategy Course

เนื้อหาในการอบรม

  • แรกเริ่มเรียนรู้กับ Design Thinking
  • ฝึกสะท้อนและสร้าง Empathy Map
  • ออกแบบและสร้าง Consumer Persona
  • ถอดรหัสความท้าทายและปัญหาธุรกิจ
  • วิเคราะห์แนวทางต้นแบบและทดสอบ
  • ประเมินและปรับเปลี่ยนทางออก (Validate & Refine)
  • แนวทางการปรับใช้ด้านอื่นๆ (Way forward)

ระยะเวลาอบรม

วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3DSoQIY

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official : @dugathailand

FB : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย – DUGA

Call : คุณภิญญาพัขญ์ 061.614.2616

แกลเลอรี่