ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์วินัย สุขวิน ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 5 ผลงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วินัย สุขวิน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน ภาพวาด จำนวน 5 ผลงาน

ศ1.052803 ชื่อผลงาน สถานการณ์โลก
ศ1.052804 ชื่อผลงาน วิถีชีวิตชาวจังหวัดยะลา
ศ1.052805 ชื่อผลงาน โรงหนังพาต้า
ศ1.052806 ชื่อผลงาน นกกาฮัง
ศ1.052807 ชื่อผลงาน นกเงือกปากย่น

แกลเลอรี่