ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูล, ความสำเร็จ ไอคอน ใน Icon Parkองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง จิตรกรรมชุด กรงนกกรงหัวจุก
โดย อาจารย์สุวัสสา ฮาส

ฐานข้อมูล, ความสำเร็จ ไอคอน ใน Icon Parkองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง "ตือรี ดนตรีบำบัด" 
โดย อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

ฐานข้อมูล, ความสำเร็จ ไอคอน ใน Icon Parkองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การออกแบบลวดลายผ้าปาเต๊ะเพื่ออัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายกลุ่มมุสบาบาติก ตำบลปาเสมัส ตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
โดย อาจารย์ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา

ฐานข้อมูล, ความสำเร็จ ไอคอน ใน Icon Parkองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การออกแบบลวดลายผ้าปาเต๊ะ
เพื่ออัตลักษณ์เหมืองทองโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
โดย อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้นอาจารย์

แกลเลอรี่