ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566

วันนี้ 27 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมเป็นเกียรติ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 กิจกรรมสร้างต้นกล้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปะแต วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่