ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 5  มกราคม  2566   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธี

เนื่องในวันที่ 8 มกราคม 2566  เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าลูกเธอฯ โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ณ หอประชุมใหญ่ 

เวลา 12.30 น. กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ณ อาคารละหมาด 

และ    เวลา 13.30 น. กิจกรรม Big Cleaning day   

 

 

แกลเลอรี่