ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกองแก้ว ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ http://shorturl.asia/tvRFT
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044-272941 หรือ เบอร์โทรภายใน 9460
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความพูดว่า "วิทยากร รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KAPIC RESO KASET ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตร การประเมินผลตอบแทนทางสังคม จากการลงทุน (SROI) 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกองแก้ว โรงแรม KANTARY HOTEL KORAT ดร.ปิยะทัศน์ พาพอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ลิงค์ https://shorturl.asia/tvRFT หนังสือโครงการ อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1,500 บาท บุคลากรภายใน 500 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง)"

แกลเลอรี่