ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ

และนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม"

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kris.ives3.ac.th/conference/

 

แกลเลอรี่