ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปะแต

วันนี้ (18 มกราคม 2566) อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปะแต ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครรยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลปะแต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปะแต (กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ) นี้ด้วย

ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมการแสดงบนเวที เกมการละเล่นต่างๆมากมาย

แกลเลอรี่