ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชาการ

ปัจจุบันสภาวิจัยแห่งชาติมีสาขาวิชาการ รวม 12 สาขา และแต่ละสาขาวิชาการประกอบด้วยกลุ่มวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่