หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนที่สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 นวัตกรรมสื่อ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.award.nia..or.th

แกลเลอรี่