หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัมมนาเรื่อง “จบแล้วทำอะไรดี ?”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “จบแล้วทำอะไรดี ?” บางครั้งอาจทำให้คุณเกิดไอเดียในสิ่งที่คุณรัก จากวิทยากรมากความสามารถโดย นายอิลฟาน อุเซ็ง และนางสาวอรรนีย์ เจ๊ะหะ

แกลเลอรี่