หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษารหัส 56

1. นายลุกมาน อาลี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร

2. นายเฟาซัน เเสงภารา ครูผู้ช่วย โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

3. นางสาวรอซณีดา ยะโก๊ะ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านไอบาตู อำเภอสุไงปาดี จังหวัดนราธิวาส  

4. นางสาวนูรีดา ไซซิง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

5. นายฮัมดาน เจ๊ะดาโอ๊ะ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาล1(ราษฏรบำรุง) เทศบาลเมืองสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

6. นายกูบีเด็น ตูแวบอสู ครูผู้ช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7. นางสาวแวลาตีฟะห์ แวมูซอ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 

แกลเลอรี่