หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษารหัส 57

1. นางสาวฮูหรัยฝ๊ะห์ สุนันทวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปลายละหาร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

2. นายมุสลีมี กาซอ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสุโสะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

3. นางสาวฮารีซะ สะบีดิง ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (สาขาวิชาสังคม) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเษกปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

แกลเลอรี่