หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาทุกชั้นปี ส่งคลิปประกวดมารยาทไทย

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาทุกชั้นปี ส่งคลิปประกวดมารยาทไทย โดยสามารถส่งคลิปการประกวดได้ตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2563 ผ่านทาง E-mail : Fatimoh1988@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0819909030 (พี่เมาะห์)

แกลเลอรี่