หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม Arc GIS online 2020

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฮามีดะฮ์ นุ๊ยาลา และนายญัยลานี หะยีมะแซ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม Arc GIS online เนื่องในวัน GIS DAY 2020 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

แกลเลอรี่