หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่ารหัส 57 นายมุสลีมี กาซอ

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่ารหัส 57 นายมุสลีมี กาซอ ได้รับบรรจุครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสุโสะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่