หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษารหัส 59

1. นางสาวมูยาฮีดะห์ จิงจาเละ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครูคืนถิ่น) โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 จังหวัดยะล