หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอแสดงความยินกับนักศึกษาศิษย์เก่า ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำปี 2565

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาศิษย์เก่า ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 13 คน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวน 1 คน และพนักงานราชการจำนวน 3 คน ประจำปี 2565

แกลเลอรี่